Veterinārārsti

Veterinārārsti
dr. Beinerts VETERINĀRĀRSTI
Jānis Beinerts
Mājas (istabas) dzīvnieku veterinārārsts
Veterinārārsta sertifikāta numurs V-2349-24
Lauris Muldiņš
Mājas (istabas) dzīvnieku veterinārārsts
Veterinārārsta sertifikāta numurs V-2676-23
Eduards Triblis
Mājas (istabas) dzīvnieku veterinārārsts
Veterinārārsta sertifikāta numurs V-2937-21
Abubakars Gasanhanovs
Mājas (istabas) dzīvnieku veterinārārsts
Veterinārārsta sertifikāta numurs V-2793-24
Andris Vikulovs
Mājas (istabas) dzīvnieku veterinārārsts
Veterinārārsta sertifikāta numurs V-2937-21
Inese Dūdiņa
Mājas (istabas) dzīvnieku veterinārārste
Veterinārārsta sertifikāta numurs V-1973-25
Marina Žagata
Mājas (istabas) dzīvnieku veterinārārste
Veterinārārsta sertfikāta numurs V-2558-23
Žanna Gordona
Mājas (istabas) dzīvnieku veterinārārste
Veterinārārsta sertfikāta numurs V-2916-21
Anastasija Zabarovska
Mājas (istabas) dzīvnieku veterinārārste
Veterinārārsta sertifikāta numurs V-3095-24
Darja Ļeonova
Mājas (istabas) dzīvnieku veterinārārste
Veterinārārsta sertifikāta numurs V-3092-24
Maruta Saudorga
Mājas (istabas) dzīvnieku veterinārārste
Veterinārārsta sertifikāta numurs V-2672-21
Jānis Ugars
Mājas (istabas) dzīvnieku veterinārārsts
Veterinārārsta sertifikāta numurs V-3125-25