О нас

Компания Dr. Beinerts растет и развивается как физически – по количеству структурных подразделений, числу компетентных сотрудников, количеству помещений и оборудования, так и в отношении своей открытости – к взглядам и потребностям общества, к инновациям и технологиям, за которыми мы следим, чтобы поделиться ими с нашими клиентами.

Jānis Beinerts
ЦИФРЫ
18
ВОЗРАСТ
50
РАБОТНИКИ
6
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ВОЗРАСТ

Компания SIA DR. BEINERTS зарегистрирована в коммерческом регистре 17 декабря 2004 года. Таким образом, мы достигли значительного и солидного возраста – наш опыт работы в области ветеринарной медицины составляет 18 лет.

РАБОТНИКИ

Для SIA DR. BEINERTS важно работать в команде и совершенствовать свои знания и знания своих коллег ради достижения общих целей и качественного выполнения работы. Поэтому мы – дружный и довольно большой коллектив, насчитывающий уже в общей сложности 50 компетентных, приятных и активных коллег.

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

У SIA DR. BEINERTS зарегистрировано много структурных подразделений. В том числе: 3 ветеринарные клиники, 1 ветеринарная аптека, 1 оптовый магазин ветеринарных препаратов, 1 оптовый магазин бытовой химии. В связи с этим у компании имеется множество каналов сотрудничества и деловых партнеров как в Латвии, так и за рубежом. Мы являемся единственным дистрибьютором нескольких торговых марок в Латвии и всегда стараемся поддерживать в нашей ветеринарной аптеке самый широкий ассортимент, включая препараты с особым действием или условиями хранения.

О нас
О нас

Mums, proti, SIA DR. BEINERTS kolektīvam, ir svarīga sniegto pakalpojumu kvalitāte, kas sevī ietver vairākus aspektus. Ir svarīgi, lai darbiniekiem būtu nepārtraukta sadarbība ar pakalpojuma saņēmēju – dzīvnieka īpašnieku, jo tikai savstarpējā komunikācijā mēs varam sniegt pakalpojumu, kas apmierina patērētāja vajadzības, ietverot virkni kvalitātes rādītājus.

Cenšamies, lai sniegtie pakalpojumi ir augstā tehniskā kvalitātē, par ko norāda gan lietoto materiālu kvalitāte un atbilstība likumdošanas prasībām, gan kvalitatīvs telpu tehniskais aprīkojums.

Nemazāk svarīga ir estētiskā kvalitāte, proti, dzīvnieku īpašnieku ērtība, pielietoto materiālu forma, telpu apgaismojums, uzgaidāmās telpas iekārtojums un atbilstība nerakstītām normām. Svarīga ir sociālā kvalitāte, ko uzņēmums veic pateicoties pašvaldības institūcijām, kā arī pateicoties darbinieku savtīgumam un sabiedriskais prestižam. Esam atvērušies socioekoloģiskajai kvalitātei izmantojot videi draudzīgu sadzīves mazgāšanas līdzekļus, piedāvājot papīra iepakojumus, līdzšinējo politelēna iepakojuma vietā, lai klienti varētu nogādāt pirkumu mājā, pievēršam uzmanību stigtai uzņēmuma atkritumu šķirošanai domājot par to, ka katrs varam kaut nedaudz palīdzēt mums apkārtējai videi un savvaļā dzīvojošajiem dzīvniekiem. Uzņēmuma interaktīvā kvalitāte izpaužas tādā veidā, kā pakalpojums tiek sniegts attiecībās starp klientu un personāla draudzīgo, cieņpilno un laipno izturēšanos, atmosfēru, kādu uzņēmumā rada personāls un pārējie klienti.

В компании царит уважение как к сотрудникам, так и к руководителям предприятий и клиентам. Сотрудники и клиенты – это самый большой капитал SIA DR. BEINERTS, поскольку именно клиент, будь то частное лицо или предприятие, приобретает продукцию или пользуется услугами, предлагаемыми компанией. Очевидно, что для успешного ведения бизнеса вся деятельность предприятия должна быть направлена прежде всего на завоевание клиентов и удовлетворение их интересов и потребностей в долгосрочной перспективе. Лучшая реклама для компании – сарафанное радио. Именно поэтому уважение к клиенту должно быть на самом высоком уровне – сотрудники своей качественной работой создают уважение клиента к компании. От того, насколько удовлетворен клиент при первом посещении и какое впечатление произвел на него персонал, зависит не только то, вернется ли клиент снова, но и то, какую информацию о компании он передаст своим друзьям, родственникам и коллегам.

Sadarbība ir ik vienā tās līmenī ir jābūt optimāli vieglai, caurredzamai un tendētai uz tālejošiem plāniem. Svarīga ir sadarbība gan darbiniekiem ar klientiem, tāpat svarīga ir veterinārārstu sadarbība ar Latvijā esošajiem veterinārmedicīnas augstākajiem speciālistiem un mācībspēkiem. Svarīga ir sadarbība ar Latvijas lielākajiem un svarīgākiem sadarbības partneriem, preču lieltirgotavām, ārpus pakalpojumu sniedzējiem. Svarīga ir sadarbība ar nozares speciālistiem un uzņēmumiem ārpus Latvijas robežām un svarīga ir sadarbība starp Valsts un pašvaldības institūcijām sociālo darbu pildot.

SIA DR. BEINERTS jau no pirmsākumiem ir strādājis roku rokā ar atbildīgu izturēšanos pret mūsu darbiniekiem, klientiem un darījumu partneriem, kas ir mūsu uzņēmuma kultūras sastāvdaļa. Ir svarīgi, lai mūsu darbinieki uzņēmumā jūtas labi. Mēs esam atbildīgi pret sabiedrību un uzturam atklātu dialogu ar klientiem, piegādātājiem, iestādēm un sabiedrību. Mēs finansiāli atbalstām dažādus projektus, kā arī mūsu darbinieku savtīgums un sociālās iniciatīvas vairo uzņēmuma atbildības nozīmīgumu pret sabiedrību. Mēs esam atbildīgi, pret izglītību un nākotnes veterinārārstu esamību.

Основные цели компании Dr. Beinerts – оказывать услуги высочайшего качества и делать вклад в развитие общества в целом путем передачи знаний о том, как ухаживать за четвероногими друзьями, куда обращаться за советом или в экстренных ситуациях, какого курса лечения придерживаться, как реагировать на незнакомые для владельца животного ситуации, а также обеспечивать доступ к опытным специалистам и качественным услугам в одном месте.

Lija Beinerte
Деловые партнеры

Для компании SIA Dr. Beinerts важно, чтобы у ветеринарного врача было все необходимое для лечения животных не только в экстренных случаях, но и в период профилактики и восстановления. Поэтому нужно постоянно отслеживать рыночную ситуацию и поддерживать тесный контакт с нашими деловыми партнерами в Латвии и Европе.

partner
partner
partner
partner
partner
partner

Движущая сила компании Dr. Beinerts – это сотрудники, их образование, знания и жизненная мудрость, качество принимаемых решений и работы, человеческая чуткость в обращении с животными и общении с их владельцами. В правильных пропорциях мы можем быть оптимальными, быстрыми, бескорыстными и самыми лучшими.

Karīna beinerte