Aktualitātes

Dzīvnieku labturība un dzīvnieku patversmes Latvijā

Dzīvnieku labturība un dzīvnieku patversmes Latvijā

Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt.

Dzīvnieku patversme ir speciāli aprīkota vieta, kur izmitina izķertos, atsavinātos un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus dzīvniekus.

Dzīvnieka īpašniekam ir Civillikumā noteiktā vara pār dzīvnieku un pienākumi:

Dzīvnieku labturība un dzīvnieku patversmes Latvijā
  • rūpēties par dzīvnieka veselību, labturību un izmantošanu atbilstoši tā sugai, vecumam un fizioloģijai;
  • rūpēties par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku;
  • nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus;
  • nepieļaut nekontrolētu dzīvnieku vairošanos;
  • nodrošināt dzīvnieka turēšanas apstākļu, aprīkojuma, barības un ūdens atbilstību tā fizioloģiskajām un etoloģiskajām vajadzībām, ņemot vērā attiecīgā dzīvnieka sugu, attīstības, adaptācijas un pieradināšanas pakāpi;
  • nepakļaut dzīvnieku sāpēm un ciešanām, kā arī novērst tā savainošanās iespējas;
  • ņemot vērā dzīvnieka fizioloģiskās un etoloģiskās vajadzības, nodrošināt dzīvniekam fizisko aktivitāti, bet dzīvniekam, kura pārvietošanās ir ierobežota, — pietiekamu turēšanas platību;
  • nekavējoties pēc amatpersonu pieprasījuma atbilstoši to kompetencei uzrādīt dzīvnieku, tā turēšanas vietu, kā arī dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un citus dokumentus, kas saistīti ar dzīvnieku.

Ja dzīvnieka īpašnieks nespēj pildīt pienākumus, dzīvnieku atsavina personai, kas spēj pildīt šos pienākumus, nodod dzīvnieku patversmei vai nogalina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja dzīvnieka īpašnieks uzticējis dzīvnieku kādai personai vai personas valdījumā dzīvnieks nokļuvis citādā veidā, viņa pienākumi un atbildība ir tādi pat kā dzīvnieka īpašniekam.

Mājas (istabas) dzīvnieku aizliegts: izmantot darbam par vilcējspēku (izņemot suņus speciālā aizjūgā) un/vai audzēt un izmantot pārtikas un kažokādu ieguvei.

Aizliegts izdarīt ķirurģiskas operācijas mājas (istabas) dzīvniekam, lai pārveidotu tā ārējo izskatu vai citos neārstnieciskos nolūkos, izņemot gadījumus, kad operāciju noteicis praktizējošs veterinārārsts.

Praktizējošam veterinārārstam atļauts šā likuma septiņu noteikto šķirņu suņiem izdarīt astes apgriešanu, proti, asspalvainais foksterjers; gludspalvainais foksterjers; krievu medību spaniels; vācu asspalvainais putnusuns; vācu īsspalvainais putnusuns; vācu medību terjers; Velsas terjers.

Vietējās pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patversmes, izķer, izmitina un aprūpē izķertos un atsavinātos mājas (istabas) dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus savvaļas dzīvniekus vai slēdz līgumu ar fizisko vai juridisko personu par šādu dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi.

Patversmē nedrīkst pieļaut dzīvnieku vairošanos. Patversme drīkst atdot dzīvnieku personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un apņemas nodrošināt attiecīgā dzīvnieka labturību. Patversme nodrošina dzīvnieka sterilizāciju, ja 14 dienu laikā nav izdevies atrast tā īpašnieku vai turētāju. Patversme sniedz dzīvnieka nākamajam īpašniekam informāciju par dzīvnieka uzvedības un kopšanas īpatnībām.

Dzīvnieku SOS

Volguntes iela 6/8, Rīga

Tālruņa numurs 67933003

http://www.dzivniekusos.lv/

 

Dzīvnieku draugs Dzīvnieku patversme

Fridriha Candera iela 4, Rīga

Tālruņa numurs 67500491

http://www.dzd.lv

 

Juglas suņu patversme

Patversmes darba laiki: 10.00-14.00, 18.00-20.00, brīvdiena – pirmdiena

Rīga, Juglas iela 18

Tālruņa numurs 67532630, 22493377

http://www.patversme.lv/

 

Biedrība Dzīvnieku pansija Ulubele

Patversmes darba laiki: 9.00-17.00, sestdienās un svētdienās 12.00-15.00, brīvdiena – ceturtdiena

Līči, Stopiņu novads,

Tālruņa numurs 20203333, 67705593

http://www.ulubele.org/lv

 

Slokas dzīvnieku patversme

Dzirnavu iela 8, Sloka, Jūrmala

Tālruņa numurs 26134093

http://slokaspatversme.lv

 

“Mežavairogi”

Patversmes darba laiki: visu diennakti

Mežavairogi, Ķekavas novads

Tālruņa numurs 29139149

http://www.mezavairogi.lv

 

Ogres Ķepas

Indrānu iela 9/11, Ogre

Tālruņa numurs 26342330  vai 65044224

http://ogreskepas.lv/par-mums/

 

Dzīvnieku patversme “Otrā māja”

Patversmes darba laiki: 8:00 – 21:00

Vēži-1, Demenes pagasts, Daugavpils novads

Tālruņa numurs 20045442, 29790219

http://www.otramaja.lv/lv/

 

Tukuma pilsētas domes dzīvnieku patversme

Klusā iela 5, Tukums

Tālruņa numurs 26885916

 

Cēsu Dzīvnieku Aizsardzības Biedrība Cēsu pilsētas domes dzīvnieku patversme „Lācīši”

Patversmes darba laiki: P.-Sv. 12-16

Krasta iela 1, Cēsis, LV – 4101

Tālruņa numurs 27824172

 

Dzīvnieku patversme Lauvas sirds

  1. novembra bulvāris 31/33, Liepāja, LV-3414

Tālruņa numurs 63443909, 26660552

 

Jēkabpils dzīvnieku patversme

Patversmes darba laiki:Pir – Pie: 8:00 – 15:00; S – Sv: 9:00 – 12:00

Zvaigžņu iela 1a, Jēkabpils, Latvija, LV-5202

Tālruņa numurs 29361403

http://www.jekabpilspatversme.lv/

 

Talsu dzīvnieku patversme “Ausma”
Kr.Valdemāra iela 75, Talsi

Tālruņa numurs 28349026

 

Jelgavas dzīvnieku patversme, LLU VMF

Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV 3004

Tālruņa numurs 63021924, 25466077

http://www.vmf.llu.lv/

Aktualitātes
Dr. Beinerts Aktualitātes