Aktualitātes

Dzīvnieku dienesta tālrunis

Rīgas pilsētas dzīvnieku dienesta tālrunis – 67558855

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, īstenojot klaiņojošu dzīvnieku populācijas kontroles programmu, ieviesis informatīvā tālruņa pakalpojumu, kas nodrošina zvanu pieņemšanu no iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm.

Informatīvā tālruņa operators izvērtē saņemto informāciju, veic izskaidrojošo darbu un atbilstoši situācijai nodod to pakalpojuma “Dzīvnieku transportēšana un veterinārmedicīniskā aprūpe diennakts režīmā” sniedzējam, kas nodrošina glābšanas darbu veikšanu bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem savvaļas dzīvniekiem, negadījumos cietušiem, slimiem, klaiņojošiem un bezsaimnieka dzīvniekiem, bez saimnieka palikušiem un klaiņojošiem suņiem un kaķiem.

Dzīvnieku dienesta tālrunis

Informācija par klaiņojošiem suņiem, ņemot vērā bīstamību sabiedrības drošībai un veselībai, tiek nekavējoši izanalizēta, un nodota suņu ķērājiem, kuri veic suņu izķeršanu un nogādāšanu vienā no divām dzīvnieku patversmēm, ar kurām Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis pakalpojuma līgumu. Ja vienā patversmē vairs nav brīvu vietu suņu uzņemšanai, tad tā nekavējoties par to informē suņu ķērāju, kas nogādā suni otrā patversmē. Gadījumā, ja suņa uzņemšanu atsaka abas patversmes, tad suņu ķērājs patur suni veterinārās klīnikas stacionārā uz laiku līdz atbrīvojas vieta kādā no patversmēm.

Informatīvā tālruņa operators gadījumos, ja informācijas tematika atbilst   bezsaimnieka kaķu kontroles programmai „noķer- sterilizē – atlaiž”,  Rīgas pilsētas maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju piederošo dzīvnieku sterilizācijai un eitanāzijai, dzīvnieku līķu savākšanai un utilizācijai Rīgas pilsētā un līdzvērtīgām tēmām, pāradresē zvanus Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta speciālistiem tālruņa numurs 67037366.

Zvani tiek pieņemti katru dienu (septiņas dienas nedēļā) 24 stundas diennaktī.

Informatīvā tālruņa operators pārzin Dzīvnieku aizsardzības likumu, Veterinārmedicīnas likumu, Ministru kabineta 16.05.2006. noteikumus Nr.407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību”, Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumus Nr.678 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības”, kā arī citus Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas nepieciešami minētā pakalpojuma sniegšanai.

Aktualitātes
Dr. Beinerts Aktualitātes