Aktualitātes

Rīcība suņa uzbrukuma gadījumos

Rīcība suņu uzbrukuma gadījumā

Jebkura persona var iesniegt attiecīgā reģiona Pārtikas un veterinārā dienestā (PVD) iesniegumu par suņa uzbrukumu. Mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas PVD iesniedzējs vai jebkura persona, kas ir saistīta ar suņa uzbrukumu, var iesniegt dienestā ar suņa uzbrukumu saistītus pierādījumus.

Iesniegumu izskata PVD izveidota komisija. Komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegumu un pierādījumus.

Komisija atzīst par bīstamu suni, kurš: nodarījis vidēja smaguma vai smagu miesas bojājumu cilvēkam vai izraisījis viņa nāvi; uzbrucis citam dzīvniekam (mugurkaulniekam) un ievainojis to vai izraisījis tā nāvi; ir agresīvs un rada draudus apkārtējiem cilvēkiem un citiem dzīvniekiem (mugurkaulniekiem).

Rīcība suņa uzbrukuma gadījumos

Komisija var neatzīt suni par bīstamu, ja: cietušais cilvēks vai dzīvnieks (mugurkaulnieks) patvaļīgi iekļuvis privātpersonas teritorijā; cietušais kaitinājis, mocījis vai citādi nežēlīgi izturējies pret suni vai uzbrucis tam; cietušais ar savām darbībām apdraudējis sunim tiešā tuvumā esoša cilvēka dzīvību, veselību vai īpašumu vai cita dzīvnieka (mugurkaulnieka) veselību vai dzīvību; darba suns pildījis darba uzdevumu.

Suņa īpašnieks nedrīkst kavēt komisiju novērot suņa uzvedību un pēc komisijas pieprasījuma uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un suņa mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību.

Aktualitātes
Dr. Beinerts Aktualitātes