Par mums

Dr. Beinerts uzņēmums aug un attīstās gan fiziski - struktūrvienību daudzumā, zinošu darbinieku skaitā, telpu un iekārtu apjomā, gan atvērtībā - pret sabiedrības uzskatiem un vajadzībām, pret inovācijām un tehnoloģijām, mēs sekojam nozares aktualitātēm, lai tajās dalītos ar savu klientu.

Jānis Beinerts
Skaitļi
18
Vecums
50
Darbinieki
6
Struktūrvienības

VECUMS

SIA DR. BEINERTS reģistrēta Komercreģistrā 2004. gada 17. decembrī. Kā rezultātā esam sasnieguši ievērojamu un respektējamu uzņēmuma vecumu, proti, esam ar 18 gadus pieredzi veterinārmedicīnā.

DARBINIEKI

SIA DR. BEINERTS svarīgi ir strādāt komandā un papildināt gan savas, gan sava kolēģa zināšanas un sapratni par kopīgu mērķu un darbu kvalitatīvu izpildi. Tāpēc esam diezgan draudzīgs un liels kolektīvs, nu jau kopskaitā 50 zinoši, skaisti un aktīvi kolēģi.

STRUKTŪRVIENĪBAS

SIA DR. BEINERTS reģistrētas daudz struktūrvienības. Tai skaitā 3 veterinārās klīnikas, 1 veterinārā aptieka, 1 veterināro zāļu lieltirgotava, 1 sadzīves ķīmijas lieltirgotava. Šajā sakarā, uzņēmumam ir plaši sadarbības kanāli un partneri gan tepat Latvijā, gan ārpus valsts robežām. Esam vairāku zīmolu vienīgie izplatītāji Latvijā un savā veterinārajā aptiekā vienmēr cenšamos uzturēt plašāko sortimentu, arī produkcijai, kurai ir īpašas iedarbības nianses vai uzglabāšanas veids.

Par mums
Par mums

Mums, proti, SIA DR. BEINERTS kolektīvam, ir svarīga sniegto pakalpojumu kvalitāte, kas sevī ietver vairākus aspektus. Ir svarīgi, lai darbiniekiem būtu nepārtraukta sadarbība ar pakalpojuma saņēmēju – dzīvnieka īpašnieku, jo tikai savstarpējā komunikācijā mēs varam sniegt pakalpojumu, kas apmierina patērētāja vajadzības, ietverot virkni kvalitātes rādītājus.

Cenšamies, lai sniegtie pakalpojumi ir augstā tehniskā kvalitātē, par ko norāda gan lietoto materiālu kvalitāte un atbilstība likumdošanas prasībām, gan kvalitatīvs telpu tehniskais aprīkojums.

Nemazāk svarīga ir estētiskā kvalitāte, proti, dzīvnieku īpašnieku ērtība, pielietoto materiālu forma, telpu apgaismojums, uzgaidāmās telpas iekārtojums un atbilstība nerakstītām normām. Svarīga ir sociālā kvalitāte, ko uzņēmums veic pateicoties pašvaldības institūcijām, kā arī pateicoties darbinieku savtīgumam un sabiedriskais prestižam. Esam atvērušies socioekoloģiskajai kvalitātei izmantojot videi draudzīgu sadzīves mazgāšanas līdzekļus, piedāvājot papīra iepakojumus, līdzšinējo politelēna iepakojuma vietā, lai klienti varētu nogādāt pirkumu mājā, pievēršam uzmanību stigtai uzņēmuma atkritumu šķirošanai domājot par to, ka katrs varam kaut nedaudz palīdzēt mums apkārtējai videi un savvaļā dzīvojošajiem dzīvniekiem. Uzņēmuma interaktīvā kvalitāte izpaužas tādā veidā, kā pakalpojums tiek sniegts attiecībās starp klientu un personāla draudzīgo, cieņpilno un laipno izturēšanos, atmosfēru, kādu uzņēmumā rada personāls un pārējie klienti.

Cieņa uzņēmumā ir gan pret darbiniekiem, gan uzņēmumu vadītājiem, gan klientiem. Uzņēmuma SIA DR. BEINERTS lielākais kapitāls ir darbinieki un klienti, jo tieši klients, vienalga vai tā ir privātpersona vai uzņēmums, ir tas, kas iegādājas uzņēmuma piedāvāto produkciju vai izmanto sniegtos pakalpojumus. Ir skaidrs tas, ka, lai nodrošinātu uzņēmuma veiksmīgu darbību, visām tā darbībām ir vispirms jāsaistās ar klientu iegūšanu un ilglaicīgu to interešu un vajadzību apmierināšanu. Vislabākā uzņēmuma reklāma ir „no mutes mutē”. Tieši šī iemesla dēļ, cieņai pret klientu jābūt augstākajā līmenī, jo darbinieku rokās ir ar savu kvalitatīvo darbu rast cieņu klientam pret uzņēmumu. No tā cik apmierināts būs klients atstājot uzņēmumu savā pirmajā apmeklējuma reizē un kādu iespaidu būs uz viņu atstājis uzņēmuma personāls ir atkarīgs ne tikai tas vai klients atgriezīsies šeit vēlreiz, bet arī kādu informāciju par uzņēmumu viņš nodos saviem draugiem, radiem, kolēģiem.

Sadarbība ir ik vienā tās līmenī ir jābūt optimāli vieglai, caurredzamai un tendētai uz tālejošiem plāniem. Svarīga ir sadarbība gan darbiniekiem ar klientiem, tāpat svarīga ir veterinārārstu sadarbība ar Latvijā esošajiem veterinārmedicīnas augstākajiem speciālistiem un mācībspēkiem. Svarīga ir sadarbība ar Latvijas lielākajiem un svarīgākiem sadarbības partneriem, preču lieltirgotavām, ārpus pakalpojumu sniedzējiem. Svarīga ir sadarbība ar nozares speciālistiem un uzņēmumiem ārpus Latvijas robežām un svarīga ir sadarbība starp Valsts un pašvaldības institūcijām sociālo darbu pildot.

SIA DR. BEINERTS jau no pirmsākumiem ir strādājis roku rokā ar atbildīgu izturēšanos pret mūsu darbiniekiem, klientiem un darījumu partneriem, kas ir mūsu uzņēmuma kultūras sastāvdaļa. Ir svarīgi, lai mūsu darbinieki uzņēmumā jūtas labi. Mēs esam atbildīgi pret sabiedrību un uzturam atklātu dialogu ar klientiem, piegādātājiem, iestādēm un sabiedrību. Mēs finansiāli atbalstām dažādus projektus, kā arī mūsu darbinieku savtīgums un sociālās iniciatīvas vairo uzņēmuma atbildības nozīmīgumu pret sabiedrību. Mēs esam atbildīgi, pret izglītību un nākotnes veterinārārstu esamību.

Dr. Beinerts uzņēmuma galvenie mērķi ir sniegt maksimāli kvalitatīvu pakalpojumu un ieguldījumu sabiedrībai kopumā, nodrošinot zināšanas par to kā rūpēties par mūsu četrkājainajiem draugiem, kur vērsties pēc padoma vai ārkārtas situācijās, kādu ārstēšanas kursu izmantot, kā reaģēt uz situācijām, kuras dzīvnieku īpašniekam ir svešas, un nodrošināt iespējas pēc zinošiem speciālistiem un kvalitatīviem pakalpojumiem vienuviet. 

Lija Beinerte
Sadarbības partneri

SIA Dr. BEINERTS ir svarīgi, lai veterinārārstam būtu viss nepieciešamais dzīvnieku ārstēšanā ne tikai ārkārtas gadījumos, bet arī profilaksē un atveseļošanās periodos. Tāpēc ir nepieciešams nepārtraukti pārraudzīt tirgus situāciju un uzturēt ciešu kontaktu ar sadarbības partneriem Latvijā un Eiropā.

partner
partner
partner
partner
partner
partner

Dr. Beinerts uzņēmuma virzītājspēks ir personāls, viņu izglītība, zināšanas un dzīves gudrība, kvalitāte pieņemtajos lēmumos un darbos, cilvēcīga iejūtība darbā ar dzīvniekiem un komunikācijā ar dzīvnieku īpašniekiem. Pareizajās proporcijās mēs varam būt optimāli, ātri, pašaizliedzīgi un vislabākie.

Karīna beinerte