Aktualitātes

Mājas (istabas) – Lolojumdzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība

Mājas (istabas) – Lolojumdzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība

No 2014.gada 29.decembra mājas (istabas) dzīvniekiem ir jaunas pases, ko nosaka Eiropas Parlamenta un padomes regula (ES) Nr.576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr.998/2003 atcelšanu unKomisijas īstenošanas regula (ES) Nr.577/2013 par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem.

Mājas (istabas) – Lolojumdzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība

Suņiem, kaķiem un mājas (istabas) seskiem veterinārajās klīnikās tiek izsniegtas tikai jaunā parauga pases.

Mājas (istabas) – Lolojumdzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība

Mājas (istabas) dzīvnieku pases, kas ir izsniegtas līdz 2014.gada 29.decembrim, ir derīgas visu dzīvnieka mūžu, tās nav jāmaina uz jaunā parauga pasēm. 

Mājas (istabas) dzīvnieka pase ir nepieciešama ceļošanai ar dzīvnieku, ja dzīvnieku paredzēts turēt tikai Latvijas teritorijā, visu nepieciešamo informāciju var fiksēt mājas (istabas) dzīvnieka vakcinācijas apliecībā.

Mājas (istabas) dzīvniekam nav nepieciešami abi šie dokumenti – abos dokumentos ir paredzēts fiksēt dzīvniekam veiktās vakcinācijas, izņemot atsevišķu gadījumu. Atšķirība ir vien tajā, vai ar dzīvnieku paredzēts ceļot ārpus valsts robežām: ja jā, tad nepieciešama pase, ja nē, tad pietiek ar vakcinācijas apliecību.

Ja līdz šim valstī bija vienota parauga Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) izsniegtas vakcinācijas apliecības, tad turpmāk katra veterinārmedicīnas prakses iestāde var brīvi izstrādāt savu vakcinācijas apliecības formu – apliecību vai veidlapu veidā veterinārārsts sniegs apliecinājumu par dzīvniekam veiktajām vakcinācijām. SIA Dr.Beinerts klīnikās ir pieejamas jaunas vakcinācijas apliecības, kas izstrādātas un drukātas ar mūsu klīnikas personāla palīdzību.

Ja dzīvniekam ir vakcinācijas apliecība ar tajā derīgiem ierakstiem un vakcinācijas derīguma termiņiem, bet dzīvnieka īpašnieks ir nolēmis ceļot ar dzīvnieku, tad nepieciešams noformēt ceļošanai derīgu dokumentu, proti, Lolojumdzīvnieka pasi. Jāņem vērā, ka šādā gadījumā veterinārārsts nav tiesīgs pārrakstīt no vakcinācijas apliecības informāciju par vakcinācijām, veselības stāvokli vai veiktajām attārpošanām, atblusošanām vai atērčošanām. Dzīvniekam jāatkārto šīs manipulācijas un veterinārārsts, kurš veic šo pakalpojumu ieraksta attiecīgos datus Lolojumdzīvnieka pasē.

Ja dzīvniekm ir vakcinācijas apliecība ar tajā derīgiem ierakstiem un vakcinācijas derīguma termiņiem, bet dzīvnieka īpašnieks ir nolēmis ka vēlas izgatavot dzīvniekam Lolojumdzīvnieka pasi, bet negrasās šķērsot Latvijas robežu, tad veterinārārsts aizpilda Lolojumdzīvnieka pasi un jaunos ierakstus veic Lolojumdzīvnieka pasē, veterinārārsts nav tiesīgs pārrakstīt no vakcinācijas apliecības informāciju par vakcinācijām, veselības stāvokli vai veikto aktoparazītu un endoparazītu profilaksi. Šajā gadījumā dzīvnieks brīvi var uzturēties Latvijas teritorijā nepieciešamības gadījumā uzrādot abus dokumentus (gan vakcinācijas apliecību, gan Lolojumdzīvnieka pasi) kopā.

Pirms ceļošanas dzīvnieka īpašniekiem pašiem jāiegūst informācija par to, kādi dokumenti, manipulācijas un ieraksti jābūt šķērsojot Latvijas robežu un ierodoties citās valstīs. Šo informāciju var iegūt pie veterinārārstiem jebkurā veterinārajā klīnikā vai Pārtikas veterinārajā dienestā. Suņu, kaķu un sesku pārvietošanai ES teritorijā ir noteiktas vienotas prasības. Citiem mājdzīvniekiem vienotas prasības nav noteiktas. Katra valsts var noteikt ierobežojumus konkrētu mājdzīvnieku ievešanai. Dzīvnieka īpašniekam jānovērtē, vai mājdzīvnieks spēs izturēt ceļojumu. Ne visi starptautisko maršrutu pārvadātāji nodrošina ceļošanu kopā ar mājdzīvnieku.

Aktualitātes
Dr. Beinerts Aktualitātes