Aktualitātes

Dzīvnieka reģistrācija

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.491:

Vispārīgie reģistrācijas nosacījumi:

Mājas (istabas) dzīvniekam ir obligāti jābūt ar implantētu mikroshēmu (turpmāk- mikročipēšana). Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmē ar mikroshēmu (mikročipē) un izsniedz mājas (istabas) lolojumdzīvnieka pasi tikai praktizējošs veterinārārsts.

Dzīvnieka reģistrācija
  1. Ja mājdzīvnieku reģistrē veterinārārsts valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk- datubāzē), tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumetu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi vai vakcinācijas apliecību.
  2. Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku datu bāzē, tad īpašniekam pašam ir jānodrošina mājdzīvnieka reģistrācija datubāzē. Skatīt zemāk par reģistrācijas iespējām.
  3. Ja reģistrē mājdzīvnieku Datu centrā vai valsts un pašvaldību klientu apklapošanas centros (ja pašvaldībām ir noslēgts līgums ar Datu centru par šādu pakalpojumu), tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi.

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums – vienreizēja maksa 7.00 eiro. Apmaksu veic pēc LDC sagatavotā rēķina.

 

Sunim ir jābūt reģistrētam:

  1. Pirms atsavināšanas (pārdošanas, dāvināšanas, atdošanas, utt).
  2. Ja uz laiku tas tiek izvests no valsts
  3. Sasniedzot 4 mēnešu vecumu
  4. Ja piedalās izstādēs

Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta.

SIA Dr.Beinerts klīnikās – Imantā, Salaspilī un Diennakts veterinārajā klīnikā reģistrācija tiek veikta uz vietas klientam samaksājot 12.00 EUR, kas sastāv no 7.00 EUR LDC pārskaitāmās vienreizējās maksas un 5.00 EUR paklapojuma maksas par dokumentu veidlapu aizpildīšanu un pārbaudi.

https://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/informacija_par_registresanu/

Aktualitātes
Dr. Beinerts Aktualitātes