Aktualitātes

Ceļošana kopā ar mājdzīvnieku

Ceļošana kopā ar mājdzīvnieku

No 2014. gada 29.decembra mājas (istabas) dzīvniekiem ir jaunas pases, ko nosaka Eiropas Parlamenta un padomes regula (ES) Nr.576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr.998/2003 atcelšanu un Komisijas īstenošanas regula (ES) Nr.577/2013 par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem.

Pirms ceļošanas dzīvnieka īpašniekiem pašiem jāiegūst informācija par to, kādi dokumentiem, manipulācijām un ierakstiem jābūt šķērsojot Latvijas robežu un ierodoties citās valstīs. 

Ceļošana kopā ar mājdzīvnieku

Šo informāciju var iegūt pie veterinārārstiem jebkurā veterinārajā klīnikā vai Pārtikas veterinārajā dienestā. Suņu, kaķu un sesku pārvietošanai ES teritorijā ir noteiktas vienotas prasības. Katra valsts var noteikt ierobežojumus konkrētu mājdzīvnieku ievešanai. Dzīvnieka īpašniekam jānovērtē, vai mājdzīvnieks spēs izturēt ceļojumu. Ne visi starptautisko maršrutu pārvadātāji nodrošina ceļošanu kopā ar mājdzīvnieku.

Pirms doties ceļojumā ar mājdzīvnieku ārpus Latvijas, īpašniekam ir jāuzzin,  kā arī dzīvnieks tam jāsagatavo. Šādā gadījumā nepieciešams arī konsultēties ar veterinārārstu, kurš dos padomus, kā dzīvnieku labāk ceļojumam sagatavot. Ja dzīvnieku paredzēts pārvietot būrī vai speciālā konteinerī, speciālisti iesaka pārliecināties, vai mājdzīvnieks tajā var stāvēt pilnā augumā, griezties un ērti gulēt. Vairākas dienas pirms braukšanas dzīvnieku nepieciešams sākt pieradināt pie būra. Speciālisti rekomendē mājdzīvnieku īsi pirms brauciena nebarot, bet gan nodrošināt, lai visu ceļojuma laiku tam būtu pieejams dzeramais ūdens. Suņu, kaķu un sesku īpašniekiem jāatceras, ka savi mīluļi ir jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā saskaņā ar MK noteikumiem “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”.

Eiropas Savienībā mājdzīvnieku (suņu, kaķu un sesku) ceļošanas kārtību nosaka Regula 998/2003.

Lai pārvietotu suni, kaķi un sesku Eiropas Savienībā, dzīvnieka īpašniekam savam mīlulim ir jānodrošina:
 mikroshēma. Tā nepieciešama, lai dzīvnieku varētu atšķirt no citiem. Ja dzīvniekam ievietotā mikroshēma neatbilst Starptautisko standartu organizācijas nosacījumiem, tad personai, kura atbild par ievedamo dzīvnieku, ir jābūt mikroshēmas nolasītājam;
 Eiropas Savienības parauga “Mājas (istabas) dzīvnieka pase”;
 vakcinācija pret trakumsērgu;
 dodoties uz Lielbritāniju, Īriju, Maltu vai Somiju, suņiem jāveic attārpošana ne mazāk kā 24 stundas un ne vairāk kā 120 stundas pirms plānotās iebraukšanas kādā no šīm valstīm.

Eiropas Savienības parauga pasi mājdzīvniekam var iegūt pie veterinārārsta, tā nepieciešama tikai suņiem, kaķiem un seskiem. Veterinārārsts veiks arī nepieciešamo vakcīnu pret trakumsērgu. Būtiski atcerēties, ka vakcīna ir jāizdara vismaz 21 dienu pirms došanās ārpus Latvijas. Kaķu, suņu un sesku vakcinācija pret trakumsērgu notiek, tiem sasniedzot 3 mēnešu vecumu. Tāpēc vairākās ES valstīs ir ierobežojumi dzīvnieku ievešanai vecumā līdz 3 mēnešiem, piemēram, tos nedrīkst ievest Francijā un Polijā. Savukārt uz Beļģiju un Dāniju no visām ES dalībvalstīm drīkst pārvietot 3 mēnešu vecumu nesasniegušus suņus, kaķus un seskus, atbildīgajiem dienestiem katru gadījumu izskatot atsevišķi.

Ja ar mājdzīvnieku (suni, kaķi vai sesku) paredzēts doties uz valsti, kas nav ES dalībvalsts, un atgriezties ES teritorijā, mājdzīvnieka īpašniekam ir jānodrošina:

 dzīvnieka identifikācija (mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums);
 Eiropas Savienības parauga “Mājas (istabas) dzīvnieka pase”;
 vakcinācija pret trakumsērgu;
 analīze antivielu noteikšanai, ja galamērķa valsts neatrodas trešo valstu sarakstā (ar trešo valstu sarakstā iekļautajām valstīm var iepazīties Pārtikas un veterinārā dienesta  mājaslapā );
 veterinārais sertifikāts. To izdod Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) teritoriālās struktūrvienības.

Trešās valstis var noteikt savas prasības, kuras jāizpilda, lai tajās varētu ievest mājdzīvniekus.

Informāciju par prasībām var iegūt PVD teritoriālajās struktūrvienībās vai arī katras valsts atbildīgā dienesta mājaslapā.

Ceļošanas iespējas ir plašas – ar personīgo auto, autobusu, vilcienu, kuģi un lidmašīnu. Ja ceļojums notiek ar personīgo auto, tad ierobežojumu mājdzīvnieku pārvietošanai nav. Dzīvnieka īpašniekam šādā situācijā jāparūpējas, lai ceļojums mājdzīvniekam un pasažieriem būt drošs. Situācija ir citāda, ja tiek izmantoti starptautisko maršrutu pārvadātāju pakalpojumi – ne visi pakalpojuma sniedzēji pieļauj ceļošanu kopā ar mājdzīvnieku. Turklāt tie, kuri nodrošina šādu iespēju, nosaka stingras prasības. Dzīvnieku pārvadāšana ir maksas pakalpojums, un aviokompānijas ir laicīgi jāinformē par vēlmi līdzi ņemt mājdzīvnieku, jo katrā lidojumā pastāv dzīvnieku skaita ierobežojums.

Aktualitātes
Dr. Beinerts Aktualitātes